Współpraca i usługi

Projekty Budowlane

1

Projekty Wykonawcze

2

Optymalizacja projektów elektroenergetycznych

3

Tworzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót

4
Oferuje

Projekty Budowlane

- wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
- uzyskanie decyzji lokalizacyjnej / środowiskowej
- koordynacja międzybranżowa
- uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień
- uzgodnienie projektu w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
- wykonanie projektu technicznego (opis + rysunki) oraz niezbędnych obliczeń
- uzyskanie decyzji „pozwolenie na budowę”

Nasza firma oferuje usługi w zakresie projektowania i wykonania:

Instalacji elektrycznych:

 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Instalacje elektryczne niskiego napięcia
 • Instalacje elektryczne średniego napięcia
 • Sieci elektroenergetyczne 
 • Stacje transformatorowe
 • Stacje rozdzielcze
 • Zasilanie gwarantowane (UPS, agregaty prądotwórcze)
 • Instalacje oświetlenia podstawowego
 • Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Oświetlenie uliczne
 • Oświetlenie zewnętrzne obiektów
 • Instalacje odgromowe
 • Instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • Szafy rozdzielcze nn-0,4 kV
 • Szafy rozdzielcze SN-15 kV
 • Układy automatyki i sterowania
 • Przyłącza elektroenergetyczne nn-0,4kV i SN-15kV

Instalacji teletechnicznych:

 • Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP
 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
 • Systemy kontroli dostępu KD
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • Systemy telewizji przemysłowej CCTV
 • Systemy okablowania strukturalnego
 • Punkty dystrybucyjne sieci LAN

Instalacji automatycznych:

 • BAS (Building Automation System) – projekty kompleksowej automatyzacji budynków (galerie handlowe, biurowce, hotele i inne) z zastosowaniem najnowszych systemów DDC (Direct Digital Contols)
 • Automatyzacja wentylacji i klimatyzacji
 • Automatyka strefowa
 • Monitoring i sterowanie obwodów elektrycznych
 • Monitoring instalacji technicznych
 • BMS (Building Managment Systems) – projekty integracji systemów BAS i SMS (Security Managment Systems) w jeden system zarządzania budynkiem
 • Projekty AKPiA – projekty automatyzacji procesów technologicznych dla energetyki i przemysłu

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Przy tworzeniu naszych projektów korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań wiodących firm na rynku elektroenergetycznym:

W zakresie instalacji fotowoltaicznych, doboru paneli fotowoltaicznych:

 • JA SOLAR
 • PV AMERISOLAR
 • PV RISEN ENERGY
 • JINKO SOLAR
 • SUN LINK
 • LG
 • SHARP

W zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

 • Hybryd Sp z o.o.
 • AWEX Sp z o.o.
 • AMATECH – AMABUD Elektrotechnika Sp z o.o.

W zakresie instalacji uziemienia i instalacji odgromowej

 • GALMAR
 • ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o.
 • P.P.H.U. ELEKTROBUD
 • DEHN

W zakresie instalacji fotowoltaicznych, doboru inwerterów:

 • SAJ
 • SOFAR
 • AFORE
 • ABB
 • HUAWEI
 • SMA
 • FRONIUS

W zakresie rozdziału energii elektroenergetycznej, doboru szaf, wielkości zabezpieczeń, sterowania, automatyki

 • Hager Polo Sp. z o.o. 
 • Eaton Electric Sp. z o.o.
 • Schrack Technik Polska Sp z o.o.
 • Schneider Electric
 • Legrand Polska Sp. z o.o.